You are currently viewing คุณเบจวรรณ อริยะวงศ์ พร้อมครอบครัว คุณผกากรอง แก้วผดุง ถวายกองทุนภัตตาหาร จำนวน 2,000 บาท

คุณเบจวรรณ อริยะวงศ์ พร้อมครอบครัว คุณผกากรอง แก้วผดุง ถวายกองทุนภัตตาหาร จำนวน 2,000 บาท

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
กองทุนภัตตาหาร สถานการณ์ Covid – 19
———————————————-
01 มีนาคม 65 เริ่มต้นเดือนใหม่
อนุโมทนาบุญ
คุณเบจวรรณ อริยะวงศ์ พร้อมครอบครัว
คุณผกากรอง แก้วผดุง
อุทิศให้ แม่สมจิต แม่อุไรวรรณ อริยะวงศ์
จ่าสิบเอกบุญทา จ่าสิบเอกสุทิศ อริยะวงศ์
ถวายกองทุนภัตตาหาร จำนวน 2,000 บาท
———————————————-
ขออานิสงส์ให้มีพละ กำลัง สุขภาพแข็งแรง
ประกอบไปด้วยทรัพย์ภายในและภายนอกด้วยเทอญฯ