You are currently viewing คุณพ่อมนัส คุณแม่ลัดดา วังหน้า พร้อมครอบครัว บ้านแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด ถวายผักและวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

คุณพ่อมนัส คุณแม่ลัดดา วังหน้า พร้อมครอบครัว บ้านแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด ถวายผักและวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
กองทุนภัตตาหาร สถานการณ์ Covid – 19
———————————————-
21 กุมภาพันธ์ 65
อนุโมทนาบุญ คุณพ่อมนัส คุณแม่ลัดดา วังหน้า
พร้อมครอบครัว บ้านแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด
ถวายผัก และวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
———————————————-
ขออานิสงส์ให้มีพละ กำลัง สุขภาพแข็งแรง
ประกอบไปด้วยทรัพย์ภายในและภายนอกด้วยเทอญฯ