You are currently viewing “คาถาเรียกจิต”

“คาถาเรียกจิต”

คาถาเรียกจิต
ถาม : นอนไม่หลับ หลับตาเห็นภาพกำลังทำร้ายตัวเอง ตีหัวตัวเอง ?
ตอบ : ต่อไปถ้าหากว่าฟุ้งซ่านมาก ๆ มีคาถาอยู่บทหนึ่ง หลวงพ่อวัดท่าซุงท่านมักจะบอกพระบวชใหม่ ๆ เพราะว่าพระบวชใหม่กำลังใจยังไม่มั่นคง มีโอกาสที่จะฟุ้งซ่านได้ง่าย หลุดออกจากสมาธิได้ง่าย ท่านให้ภาวนาคาถา “อิติ สัมมาสัมพุทธัสสะ มะมะ จิตตัง” ว่าไปเรื่อย ๆ พักเดียวสงบแน่ คาถานี้พระพุทธเจ้าท่านบอกมา ท่านบอกว่าเป็นคาถาเรียกจิต ไม่ได้ไปเรียกหนุ่มเรียกสาวที่ไหนหรอก เรียกจิตตัวเอง ป้องกันไม่ให้จิตฟุ้งซ่าน ภาวนาสัก ๕ นาที ๑๐ นาที พออารมณ์ใจทรงตัวแล้วค่อยภาวนาของเราต่อไป
ถาม : เอาไม่อยู่จริง ๆ ?
ตอบ : รับรองว่าบทนี้เอาอยู่แน่ ถ้าหากว่าไม่สงบนาน ๆ ก็ให้ว่ายาว ๆ หน่อย แต่จริง ๆ แล้ว เท่าที่เคยปรากฏมา แค่ ๒-๓ ครั้งก็อยู่แล้ว ของเราอาจจะสมาธิไม่ค่อยทรงตัว เหมือนกับแกว่งมาก เมื่อแกว่งมากก็ต้องภาวนากันนานนิดหนึ่ง
ถาม : คิดว่าตัวเองบ้าไปแล้ว ?
ตอบ : ยัง…ถ้าบ้าไปแล้วมาที่นี่ไม่ได้หรอก ธรรมดา…อย่าลืมว่าเราเป็นนักปฏิบัติ ในเมื่อเราเป็นนักปฏิบัติ เรื่องของมารทั้งห้าเขาพยายามที่จะขัดขวางเรา สารพัดวิธีที่เขาจะขวาง อย่าเผลอ อย่าประมาท ต้องอยู่กับลมหายใจเข้าออก อยู่กับคำภาวนา อยู่กับพระพุทธเจ้า อยู่กับพระนิพพานให้เป็นปกติ หลุดเมื่อไรเขาเอาเราแน่..!
…………………………………..
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
ผู้ก่อตั้งสำนักสงฆ์เกาะพระฤๅษี