You are currently viewing “คาถาเงินล้านให้ผล”

“คาถาเงินล้านให้ผล”

“คาถาเงินล้านให้ผล”
หลังจากการปลุกเสกแล้ว ทางดร.หนึ่ง ท่านถวายปัจจัยมา ๑ ล้านบาทถ้วน แจ้งว่าร่วมบุญทุกอย่างกับหลวงพ่อ ซึ่งทำให้กระผม/อาตมภาพสบายใจขึ้นมาเล็กน้อย เนื่องเพราะว่าสิ้นเดือนนี้จำเป็นต้องจ่ายค่าก่อสร้างพิพิธภัณฑ์วัดท่าขนุนงวดแรกจำนวน ๘ ล้านบาท และต้องจ่ายค่าก่อสร้างตลาดชุมชนริมฝั่งแควน้อยของเดือนนี้อีกเกือบ ๒ ล้านบาท
ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ถ้าหากเราทำพระคาถาเงินล้านขึ้นได้อย่างใจแล้ว เงินทองทั้งหลายเหล่านี้จะมีที่มาเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งญาติโยมไม่จำเป็นที่จะต้องไปกังวลใจเลย แต่ด้วยความที่ท่านทั้งหลายยังไม่สามารถที่จะวางกำลังใจได้ถูกต้องประการหนึ่ง ศรัทธาอย่างเต็มที่เต็มทางยังไม่มี หรือว่ามีไม่พออีกประการหนึ่ง ก็มักจะทำให้เกิดความเครียด คิดอยู่ตลอดเวลาว่า เงินจะเข้ามาทางไหน ยิ่งคิดก็ยิ่งฟุ้งซ่าน ทำให้ผลของพระคาถานั้นมีน้อยลงไปโดยอัตโนมัติ
————————-
พิธีปลุกเสกพระรัศมี ครบรอบ ๒๙ ปีสำนักสงฆ์เกาะพระฤาษี ๒๙-๕-๖๕
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
(ถอดจากเสียงเป็นอักษร โดย เผือกน้อย)
ภาพจากสำนักสงฆ์เกาะพระฤาษี