You are currently viewing ความเป็นพระอริยะเขาต้องดูอารมณ์

ความเป็นพระอริยะเขาต้องดูอารมณ์

ความเป็นพระอริยะเขาต้องดูอารมณ์
อารมณ์ที่เราเคยโกรธกระทบทั่งวาจาแบบนี้
เคยโกรธขนาดไหน และขังอยู่กี่วัน
เวลานี้เราปฏิบัติความดี ไปกระทบกระทั่ง
วาจาแบบนั้น โกรธเท่าเดิม แต่ว่าขังน้อยลงไหม
ก็ต้องดูจุดนี้นะ ต้องดูผล ไปดูตัวสมาธิไม่ได้
พอหนักเข้าหนักเข้าเรากระทบวาจาขนาดนี้
มันโกรธก็โกรธไม่เท่า นี่แสดงว่าเราชนะ
ขึ้นเยอะแล้ว…”
ในหนังสือ คำสอนหลวงพ่อวัดท่าซุง เล่ม ๙
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี