You are currently viewing คณะแห่ไม้คำโพธิ์ ชุดแรก นำโดย พ่อหลวงนคร ขันแก้ว ม.2 พร้อมด้วยคณะศรัทธา ม.2 และคณะพี่น้องไต

คณะแห่ไม้คำโพธิ์ ชุดแรก นำโดย พ่อหลวงนคร ขันแก้ว ม.2 พร้อมด้วยคณะศรัทธา ม.2 และคณะพี่น้องไต

นายนคร ขันแก้ว ผู้ใหญ่บ้านตำหนัก หมู่ที่ 2

พร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมบ้านตำหนัก หมู่ที่ 2 และคณะศรัทธาพี่น้องไต

ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีกิจกรรมแห่ไม้ค้ำโพธิ์เป็นคณะแรก ในค่ำของวันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 20.30 น.

อนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

สาธุๆๆ อนุโมทนามิ