You are currently viewing คณะสงฆ์อำเภอสารภี นำข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม และข้าวของเครื่องใช้มามอบให้แก่ประชาชนในตำบลดอนแก้ว

คณะสงฆ์อำเภอสารภี นำข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม และข้าวของเครื่องใช้มามอบให้แก่ประชาชนในตำบลดอนแก้ว

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
———————————————
05 ตุลาคม 65
คณะสงฆ์อำเภอสารภี นำโดยหลวงพ่อพระครูสาทรกิจโกศจ เจ้าคณะอำเภอสารภี หลวงพ่อพระครูประภัสสรการ หลวงพ่อพระครูปริยัติกิจมงคล รองเจ้าคณะอำเภอทั้งสองรูป เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ครูบาอาจารย์
นำข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม และข้าวของเครื่องใช้มามอบให้แก่ประชาชนในตำบลดอนแก้วที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำปิงล้นตลิ่ง ในเขตบ้านตำหนัก ม.1 ม.2 บ้านสันกลาง บ้านสันต้นกอก บ้านดอนแก้ว และบ้านน้ำโจ้
———————————————
พระภิกษุสามเณรวัดตำหนัก ผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนแก้ว กำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยศรัทธาประชาชนตำบลดอนแก้ว ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาบารมีเป็นอย่างสูง