You are currently viewing คณะศรัทธาช่วยกันเตรียมเครื่องเพื่อทำพิธีส่งเคราะห์หมู่บ้าน วันปากปี 16 เม.ย.67

คณะศรัทธาช่วยกันเตรียมเครื่องเพื่อทำพิธีส่งเคราะห์หมู่บ้าน วันปากปี 16 เม.ย.67

คณะศรัทธาญาติโยมหมู่บ้านตำหนัก ช่วยกันตกแต่งดาเครื่องครัว 108

เพื่อประกอบพิธีส่งเคราะห์วัด และหมู่บ้านตำหนัก ในวันปากปี๋ วันที่ 16 เมษายน 2567

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง