You are currently viewing ขอเชิญร่วมสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ์ 108 รอบ 31 ธันวาคม 2564

ขอเชิญร่วมสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ์ 108 รอบ 31 ธันวาคม 2564

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
—————————————
ขอเชิญร่วมสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ์ 108 รอบ
สร้างบารมีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
(งดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และแลกของขวัญ)
—————————————
งานพัฒนาจิต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2564