You are currently viewing ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคีมหาทานบารมี วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.

ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคีมหาทานบารมี วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.

ประชาสัมพันธ์ งานทอดกฐินสามัคคีมหาทานบารมี
วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566
—————————————–
กำหนดการ
#วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2566
09.00 น. ร่วมสวดคาเงินล้าน 108 จบ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

#วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2566
10.00 น. ร่วมขบวนแห่ผ้ากฐิน พร้อมด้วยบริวาร
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. พิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี
14.30 น. เสริจพิธี
—————————————–
ขอเชิญร่วมทำบุญรับเป็นเจ้าภาพ
1.ทำสีองค์พระ เป็นถังๆ ละ 999 บาท
2.ทำสีองค์พระ เป็น ตรม.ๆ ละ 299 บาท
3.ร่วมสร้างองค์สิรินิลกาฬ กองบุญละ 199 บาท
หรือทำบุญตามกำลังศรัทธา
4.เจ้าภาพโรงทานอาหาร น้ำดื่ม
—————————————–
ทำบุญด้วยตนเองที่วัดตำหนัก
หรือทำบุญออนไลน์ ธ.กสิกรไทย
ชื่อ วัดตำหนัก เพื่อสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 6.5 เมตร เลขที่บัญชี 041-3-59819-2
โทรศัพท์ 094-951-5924