You are currently viewing กิจกรรมภาคบ่าย : วันอาสาฬหบูชา 1 สิงหาคม 2566

กิจกรรมภาคบ่าย : วันอาสาฬหบูชา 1 สิงหาคม 2566

ส่วนงานวัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
——————————————-
01 สิงหาคม 2566
กิจกรรมภาคบ่าย : คณะศรัทธาร่วมฟังเทศน์
กัณฑ์ที่ 1 อานิสงส์เข้าวัสสา
กัณฑ์ที่ 2 จ๊าง 7 หัว บัวปันกาบ ผูก 1
——————————————-
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา