You are currently viewing กราบในเมตตาบารมีหลวงเจ้าคณะอำเภอและรองอำเภอ ออกเยี่ยมให้กำลังใจพระภิกษุสามเณร และชาวบ้านตำหนัก ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่

กราบในเมตตาบารมีหลวงเจ้าคณะอำเภอและรองอำเภอ ออกเยี่ยมให้กำลังใจพระภิกษุสามเณร และชาวบ้านตำหนัก ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาบารมี
หลวงพ่อพระครูสาทรกิจโกศล เจ้าคณะอำเภอสารภี และหลวงพ่อพระครูประภัสสรการ รองเจ้าคณะอำเภอสารภี มาเยี่ยมพระภิกษุสามเณร และชาวบ้านตำหนัก ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่
—————————————————
จากสถานการณ์อุทกภัยน้ำปิงล้นตลิ่ง ผลกระทบจากพายุโนรู วัดและชาวบ้านในเขต ต.ท่าวังตาล  และ ต.ดอนแก้ว ที่อยู่ใกล้ริมแม่น้ำปิงได้รับผลกระทบในวงกว้าง
—————————————————
ในเบื้องต้นเทศบาลตำบลดอนแก้ว นำโดยนายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีได้ตั้งศูนย์บัญชาการ และหน่วยช่วยเหลือประชาชนที่ศาลาบำเพ็ญบุญหลังวัดตำหนัก
—————————————————
หลวงพ่อทั้งสองรูปยังให้กำลังใจลูกพระลูกเณร และศรัทธาชาวบ้านตำหนัก
ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง